Кое е значењето на CE сертификатот?

Вести

Кое е значењето на CE сертификатот?

Цена за CE сертификат

1.Зошто аплицирате заCE сертификација?
CE сертификацијата обезбедува унифицирани технички спецификации за трговија на производи од различни земји на европскиот пазар, поедноставувајќи ги трговските процедури.Секој производ од која било земја што сака да влезе во Европската унија или во Европската зона за слободна трговија мора да биде подложен на CE сертификат и да има поставено CE ознака на производот.Затоа, CE сертификатот е пасош за влез на производите на пазарите на Европската Унија и земјите од Европската зона на слободна трговија.
CE сертификатот покажува дека производот ги исполнува безбедносните барања наведени во директивите на ЕУ;Тоа е обврска преземена од претпријатијата кон потрошувачите, што ја зголемува нивната доверба во производот;Производите со CE ознака ќе го намалат ризикот од продажба на европскиот пазар.Овие ризици вклучуваат:
① Ризикот да бидете задржани и истражени од царината;
② Ризикот да биде истражен и справуван од агенциите за надзор на пазарот;
③ Ризикот да бидете обвинети од колегите за конкурентни цели.

2. Кое е значењето на ознаката CE?
Употребата на CE кратенки како симболи покажува дека производите со ознаката CE се усогласени со суштинските барања на релевантните европски директиви и се користи за да се потврди дека производот ги поминал соодветните процедури за оцена на сообразност и изјавата за сообразност на производителот, навистина станувајќи пасош за на производот да му се дозволи да влезе на пазарот на Европската заедница за продажба.
Индустриските производи што се бараат според директивата да бидат означени со CE ознаката нема да се ставаат на пазарот без CE ознаката.Производите кои веќе се означени со CE ознаката и влегуваат на пазарот ќе се наредат да се повлечат од пазарот доколку не ги исполнуваат безбедносните барања.Доколку продолжат да ги прекршуваат одредбите од директивата во однос на CE ознаката, ќе им биде ограничен или забранет влезот на пазарот на ЕУ или ќе бидат принудени да се повлечат од пазарот.
Ознаката CE не е ознака за квалитет, туку ознака што претставува дека производот ги исполнува европските стандарди и директиви за безбедност, здравје, заштита на животната средина и хигиена Сите производи што се продаваат во Европската унија мора да бидат задолжителни со CE ознака.
3. Кои се придобивките од аплицирањето за CE сертификат?
①Законите, регулативите и координираните стандарди на Европската Унија не само што се многубројни, туку и многу сложени по содржина.Затоа, добивањето помош од назначените агенции на ЕУ е мудар потег кој заштедува време, напор и ги намалува ризиците;
②Добивањето CE сертификат од институции назначени од ЕУ може да ја стекне довербата на потрошувачите и агенциите за надзор на пазарот;
③ Ефикасно спречување на појавата на неодговорни обвинувања;
④Во услови на судски спор, сертификатот за CE сертификат на назначената агенција во ЕУ ќе стане правно обврзувачки технички доказ;

asd (2)

Амазон CE сертификат


Време на објавување: мај-24-2024 година