Кое е значењето на CE сертификатот?

Вести

Кое е значењето на CE сертификатот?

asd (1)

1. Што еCE сертификација?

CE сертификатот е „главниот услов“ што го сочинува јадрото на Европската директива.Во Резолуцијата на Европската заедница од 7 мај 1985 година (85/C136/01) за новите методи на техничка координација и стандарди, „главниот услов“ што треба да се користи како цел за развивање и спроведување на Директивата има специфично значење, односно, тоа е ограничено на основните безбедносни барања кои не ја загрозуваат безбедноста на луѓето, животните и стоките, наместо на општите барања за квалитет.Хармонизираната директива ги специфицира само главните барања, а општите барања за директиви се задача на стандардот.

2.Кое е значењето на буквата CE?

На пазарот на ЕУ, ознаката „CE“ е задолжителна ознака за сертификација.Без разлика дали се работи за производ произведен од внатрешни претпријатија во ЕУ или производи произведени во други земји, за да може слободно да циркулира на пазарот на ЕУ, неопходно е да се закачи ознаката „CE“ за да се означи дека производот ги исполнува основните барања на Директивата на ЕУ „Нови методи за техничка координација и стандардизација“.Ова е задолжително барање на правото на ЕУ за производите.

3. Кое е значењето на ознаката CE?

Значењето на CE ознаката е да се користи кратенката CE како симбол за да се означи дека производот со CE ознаката ги исполнува суштинските барања на релевантните европски директиви и да потврди дека производот ги поминал соодветните процедури за оцена на сообразност и декларација за сообразност на производителот, што навистина станува пасош за производот да може да влезе на пазарот на Европската заедница за продажба.

Индустриските производи што се бараат според директивата да бидат означени со CE ознаката нема да се ставаат на пазарот без CE ознаката.Производите кои веќе се означени со CE ознаката и влегуваат на пазарот ќе се наредат да се повлечат од пазарот доколку не ги исполнуваат безбедносните барања.Доколку продолжат да ги прекршуваат одредбите од директивата во однос на CE ознаката, ќе им биде ограничен или забранет влезот на пазарот на ЕУ или ќе бидат принудени да се повлечат од пазарот.

Ознаката CE не е ознака за квалитет, туку ознака што претставува дека производот ги исполнува европските стандарди и директиви за безбедност, здравје, заштита на животната средина и хигиена Сите производи што се продаваат во Европската унија мора да бидат задолжителни со CE ознака

4. Кој е опсегот на примена на CE сертификатот?

И на Европската унија (ЕУ) и на земјите од ЕЕА во Европската економска област (ЕЕА) им е потребна ознаката CE.Од јануари 2013 година, ЕУ има 27 земји-членки, три земји-членки на Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА) и Турција, полу-земја на ЕУ.

asd (2)

CE тестирање


Време на објавување: мај-21-2024 година