Што е FCC сертификација?

Вести

Што е FCC сертификација?

dutrgf (1)

FCC сертификација

① Улогата наFCC сертификацијае да се осигура дека електронските уреди не се мешаат со други уреди за време на употребата, обезбедувајќи ја јавната безбедност и интереси.

② Концептот на FCC: FCC, исто така познат како Федерална комисија за комуникации, е независна агенција на сојузната влада на Соединетите Држави.Тој е одговорен за регулирање и управување со безжичната комуникација, телекомуникациите, емитувањето и кабелската телевизија во САД.FCC е основан во 1934 година со цел да промовира и одржува ефективно управување со радио комуникацијата, рационална распределба на спектарот и усогласеност со електронските уреди.Како независна институција, FCC е правно независен од другите владини агенции со цел подобро да ги исполни своите одговорности и мисии.

③ Мисијата на FCC: Мисијата на FCC е да го заштити јавниот интерес, да ја одржува комуникациската инфраструктура на САД и да промовира иновации и развој во информатичката и комуникациската технологија.За да се постигне оваа мисија, FCC е одговорен за формулирање и спроведување на релевантни регулативи, политики и одредби за да се обезбеди квалитет, доверливост и усогласеност на комуникациските услуги и опрема.Со регулирање на комуникациската индустрија, FCC е посветена на заштита на јавните интереси, заштита на правата на потрошувачите и промовирање на развојот на комуникациската инфраструктура на национално ниво.

④ Одговорностите на FCC: Како регулаторна агенција за комуникација на Соединетите држави, FCC презема повеќе важни одговорности:

1. Управување со спектарот: FCC е одговорен за управување и распределба на ресурсите на радио спектарот за да се обезбеди нивно рационално и ефикасно искористување.Спектар е основата на безжичната комуникација, која бара разумна распределба и управување за да се задоволат потребите на различни комуникациски услуги и уреди и да се спречат пречки и конфликти во спектарот.2. Регулатива за телекомуникации: FCC ги регулира давателите на телекомуникациски услуги за да се осигура дека нивните услуги се фер, сигурни и по разумни цени.FCC формулира правила и политики за промовирање на конкуренцијата, заштита на правата на потрошувачите и следење и преглед на квалитетот и усогласеноста на поврзаните услуги.

3. Усогласеност со опремата: FCC бара радио опремата што се продава на американскиот пазар да биде усогласена со специфичните технички стандарди и барања.FCC сертификацијата обезбедува усогласеност на уредите во нормални услови на употреба за да се намалат пречките помеѓу уредите и да се заштити безбедноста на корисниците и околината.

4. Регулатива за радиодифузија и кабловска телевизија: FCC ја регулира радиодифузната и кабловска ТВ индустрија за да обезбеди разновидност на емитуваната содржина, усогласеност со лиценцирањето и пристапот на содржината за емитување на кабловска телевизија и други аспекти.

FCC сертификацијата е задолжителна EMC сертификација во Соединетите Држави, главно насочена кон електронски и електрични производи кои се движат од 9KHz до 3000GHz.Содржината опфаќа различни аспекти како што се радиото, комуникацијата, особено прашањата за радио пречки во опремата и системите за безжична комуникација, вклучувајќи ги ограничувањата и методите на мерење на радио пречки, како и системи за сертификација и системи за организациско управување.Целта е да се осигура дека електронските уреди не предизвикуваат пречки со други електронски уреди и се во согласност со барањата на американските закони и регулативи.

Значењето на FCC сертификацијата е дека сите електронски уреди увезени, продадени или обезбедени на американскиот пазар мора да се усогласат со барањата за FCC сертификација, во спротивно тие ќе се сметаат за нелегални производи.Ќе се соочи со казни како што се парични казни, конфискација на стоки или забрана за продажба.

dutrgf (2)

Цена за сертификација на FCC

Производи кои подлежат на прописите на FCC, како што се персонални компјутери, ЦД-плеери, копири, радија, факс машини, конзоли за видео игри, електронски играчки, телевизори и микробранови печки.Овие производи се поделени во две категории врз основа на нивната употреба: Класа А и Класа Б. Класата А се однесува на производи што се користат за комерцијални или индустриски цели, додека класата Б се однесува на производи што се користат за потребите на домаќинството.FCC има построги прописи за производите од класа Б, со пониски граници од класата А. За повеќето електронски и електрични производи, главните стандарди се FCC Дел 15 и FCC Дел 18.

dutrgf (3)

FCC тестирање


Време на објавување: мај-16-2024 година