CE ознака Сертификација за усогласеност на услугите за Европа

Вести

CE ознака Сертификација за усогласеност на услугите за Европа

а

1.Што е CE сертификат?
Ознаката CE е задолжителна безбедносна ознака предложена со правото на ЕУ за производите.Тоа е кратенка од „Conformite Europeenne“ на француски.Сите производи кои ги исполнуваат основните барања на директивите на ЕУ и поминале низ соодветни процедури за оцена на сообразност може да се стават со ознаката CE.Ознаката CE е пасош за производите за влез на европскиот пазар, што е оцена на сообразност за одредени производи, фокусирајќи се на безбедносните карактеристики на производите.Тоа е оцена на сообразност што ги одразува барањата на производот за јавна безбедност, здравје, животна средина и лична безбедност.
CE е законски задолжителна ознака на пазарот на ЕУ и сите производи опфатени со директивата мора да се усогласат со барањата на соодветната директива, во спротивно тие не можат да се продаваат во ЕУ.Доколку на пазарот се најдат производи кои не ги исполнуваат барањата на директивите на ЕУ, треба да им се нареди на производителите или дистрибутерите да ги вратат од пазарот.Оние кои продолжуваат да ги прекршуваат барањата на релевантните директиви ќе бидат ограничени или забранети да влезат на пазарот на ЕУ или насилно ќе се бара да бидат отстранети од листата.

2.Применливи региони за CE ознака
ЕУ CE сертификатот може да се спроведе во 33 специјални економски зони во Европа, вклучувајќи 27 ЕУ, 4 земји во Европската зона на слободна трговија и Обединетото Кралство и Турција.Производите со CE ознака можат слободно да циркулираат во Европската економска област (ЕЕА).
Конкретната листа од 27 земји на ЕУ е:
Белгија, Бугарија, Чешка, Данска, Германија, Естонија, Ирска, Грција, Шпанија, Франција, Хрватска, Италија, Кипар, Латвија, Литванија, Луксембург, Унгарија, Малта, Холандија, Австрија, Полска, Португалија, Романија, Словенија, Словачка , Финска, Шведска.
чувај се
⭕ЕФТА ја вклучува Швајцарија, која има четири земји членки (Исланд, Норвешка, Швајцарија и Лихтенштајн), но ознаката CE не е задолжителна во Швајцарија;
⭕ЕУ CE сертификатот е широко користен со високо глобално признание, а некои земји во Африка, Југоисточна Азија и Централна Азија, исто така, може да прифатат CE сертификат.
⭕Од јули 2020 година, Велика Британија имаше Брегзит, а на 1 август 2023 година, ОК објави неодредено задржување на сертификатот „CE“ на ЕУ

б

ИЗВЕШТАЈ CE ТЕСТ

3.Заеднички директиви за CE сертификација
потрошувачка електроника

в

Услуга за сертификација CE Mark

4. Барања и процедури за добивање CE сертификати
Речиси сите директиви за производи на ЕУ им обезбедуваат на производителите неколку начини на CE проценка на сообразноста, а производителите можат да го прилагодат режимот според сопствената ситуација и да го изберат најсоодветниот.Општо земено, режимот за оцена на сообразност CE може да се подели на следниве основни начини:
Режим А: Внатрешна контрола на производството (само декларирање)
Режим Aa: Внатрешна контрола на производството + тестирање од трета страна
Режим Б: Сертификација за тестирање на типот
Режим C: Во согласност со типот
Режим D: Обезбедување квалитет на производство
Режим Е: Обезбедување квалитет на производот
Режим F: Валидација на производот
5. Процес на ЕУ CE сертификација
① Пополнете го формуларот за апликација
② Евалуација и предлог
③ Подгответе документи и примероци
④ Тестирање на производот
⑤ Ревизорски извештај и сертификација
⑥ Декларација и CE означување на производите


Време на објавување: мај-24-2024 година